Search
24 Tháng ba, 2018, 16:09
  • :
  • :

Tag: , , , , , ,

Lanh lảnh tiếng đàn tranh trong trường tiểu học

Có những góc trường tiểu học, thầy và trò hằng tuần gặp nhau, tấu lên những khúc đàn trong trẻo, da diết...