Search
16 Tháng bảy, 2018, 04:30
  • :
  • :

Tag: , , , , , ,

Lanh lảnh tiếng đàn tranh trong trường tiểu học

Có những góc trường tiểu học, thầy và trò hằng tuần gặp nhau, tấu lên những khúc đàn trong trẻo, da diết...