Search
16 Tháng tám, 2018, 22:39
  • :
  • :

Tag: , ,

Học sinh vùng lũ, vượt lũ để đến trường

(Luyện thi Đại học Thăng Long) – Trong mấy ngày qua, mực nước lũ có giảm, tuy nhiên vẫn còn ảnh hưởng...