Search
24 Tháng ba, 2018, 16:10
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , ,

Trẻ chân đất, áo mỏng đến trường

Mới đặt chân đến Trường Tiểu học Nà Đon, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, chúng tôi đã xót xa khi...