Search
23 Tháng bảy, 2018, 01:47
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Hàng nghìn hồ sơ ĐKDT “ảo” vào ĐH Đà Nẵng 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Ngày 12/6, ĐH Đà Nẵng đã có thống kê số lượng thí sinh nộp từ 2 hồ sơ đăng ký...