Tag: , ,

“Bác bỏ” đề nghị đổi tên Đại học Quốc gia

(Luyện thi Thăng Long) – “Bác” thẳng đề nghị đổi tên Đại học Quốc gia thành Viện đại học...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long