Tag: , , , , , , , , , ,

Bài kiểm tra văn 1 điểm khiến giáo viên phê ‘bái phục’

Bài kiểm tra của một nam sinh về tác phẩm "Vội vàng" (Xuân Diệu) khiến giáo viên phải nhận xét:...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long