Tag: , , , , , , , ,

Đánh tráo bài thi tốt nghiệp, trường sẽ bị phạt nặng

Đây là một trong những quy định mới của chính phủ về xử phạt hành chính đối với cơ sở đào tạo nghề....

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long