Tag: ,

Bài văn lạ “Thánh Gióng thật cool – thần tượng của em !”

(Luyện thi Thăng Long)-“Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)!...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long