Search
15 Tháng mười, 2018, 09:58
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , , ,

Cô bé đói hay no cũng ráng tới trường

Trở thành trụ cột gia đình từ khi mới học lớp 3 bởi mẹ mất sớm, bố bị liệt nửa người, không tài...