Search
15 Tháng tám, 2018, 19:37
  • :
  • :

Tag:

Học sinh lớp 2 bị cha bạo hành vì quên lịch thi

Ngoài việc dùng cây gỗ quất nhiều lần, Báu còn bị cho là đã đấm vào mặt và nhảy lên người con trai 7...