Search
22 Tháng mười, 2018, 02:47
  • :
  • :

Tag: , , ,

Những tình huống “bi hài” tại buổi thi môn Toán

(Luyện thi Thăng Long) – Chán không muốn làm bài lôi điện thoại ra…“nghịch”, để được làm bài phải...