Search
16 Tháng một, 2019, 09:29
  • :
  • :

Tag: , , ,

Đề Toán khó, nhiều thí sinh bỏ dở ra về

(Luyện thi Thăng Long) – Đúng thời điểm hết 2/3 thời gian làm bài môn Toán, tại nhiều điểm thi ở TPHCM,...