Search
19 Tháng mười, 2018, 08:15
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Bộ LĐ-TB-XH thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đã có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 và...