Tag: , , , , , , ,

Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Bộ LĐ-TB-XH thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đã có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 và...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long