Search
18 Tháng một, 2019, 17:14
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Bộ LĐ-TB-XH thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đã có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 và...