Search
24 Tháng ba, 2018, 16:00
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản

Bộ LĐ-TB-XH thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đã có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N1 và...