Search
27 Tháng năm, 2018, 17:53
  • :
  • :

Tag: , ,

Đề xuất bố trí 277 tỷ đồng kinh phí cho ứng viên Đề án 322

(Luyện thi Thăng Long) – Bộ Tài chính vừa thống nhất với Bộ GD-ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho...

Ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo

(Luyện thi Thăng Long) – Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội...

Chuyển chính sách học phí sang cơ chế giá dịch vụ

(Luyện thi Đại học Thăng Long)- Đó là một trong các giải pháp Bộ Tài chính nêu ra tại hội thảo “Đổi mới...