Search
16 Tháng một, 2019, 13:23
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , , ,

Sinh viên Harvard ‘bó tay’ với thủ đô Canada

Mặc dù là 2 nước láng giềng nhưng rất nhiều sinh viên Mỹ không biết thủ đô Canada tên gì, ngay cả sinh viên...