Tag: , ,

Hà Nội: Quảng cáo bủa vây trường học

(Luyện thi Thăng Long)-Dạo quanh các cấp học, bậc học ở mọi lứa tuổi tại Hà Nội những tấm biển, băng-rôn...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long