Search
18 Tháng một, 2019, 17:13
  • :
  • :

Tag: , , , , , ,

Sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa

Dự thảo Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 đã chính thức được Bộ GD-ĐT...

Dạy điều học sinh cần

Bộ GD-ĐT cho 6 trường trong cả nước thí điểm “Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ...

Giáo dục quyết định nhân cách thanh niên

Các ý kiến tại hội nghị “Nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân về nhân cách thanh niên - những giải...