Tag: , , , , , , , , , ,

Nơi biên ải cùng những thầy cô giáo cắm bản

Do đặc thù vùng cao miền núi, đi lại khó khăn, đặc biệt ở những điểm trường xa xôi, hẻo lánh nên cuộc...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long