Tag: , , , , ,

Cô SV Laetitia Siounette đã đem lòng cảm mến Việt Nam

(Luyện thi Thăng Long) – Từ chỗ chỉ biết Việt Nam qua những thông tin trên Internet nhưng sau khi tới thăm...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long