Search
16 Tháng một, 2019, 21:43
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Ông chủ tập đoàn Mỹ cần gì ở sinh viên Việt?

Ông Vamsi Mohan Tổng giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia đã khiến các bạn sinh viên thích thú khi chia sẻ...