Search
15 Tháng mười, 2018, 09:57
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Ông chủ tập đoàn Mỹ cần gì ở sinh viên Việt?

Ông Vamsi Mohan Tổng giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia đã khiến các bạn sinh viên thích thú khi chia sẻ...