Tag: , , , , , , , , , ,

Du học sinh, cẩn thận thuê nhà ở Úc

Tại Anh, nếu không có may mắn thì ít nhất du học sinh phải đôi ba lần chuyển chỗ ở và gặp những rắc rối...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long