Search
22 Tháng mười, 2018, 00:46
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Nhiều trường cao đẳng như bệnh nhân rất gần nhà xác

Đó là ví von đầy chua xót của một hiệu trưởng trường cao đẳng về tình trạng tuyển sinh của các trường...

Liên thông đại học ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng

Hiện nay, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng vẫn luôn mong muốn tiếp tục hoàn thiện học vấn đại học...

Các trường ĐH – CĐ được tự chủ mùa tuyển sinh 2014

Phương án này nhằm giảm áp lực thi cử và tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan mỗi mùa tuyển sinh ĐH...

Có thể thêm kỳ thi tuyển sinh mùa xuân 2014

Theo TS.Văn Đình Ưng, Trưởng Ban thông tin Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) ngoài công lập...

Du học tiết kiệm tại cao đẳng cộng đồng

Bình quân học phí tại cao đẳng cộng đồng Mỹ vào là khoảng 7.000 – 9.000 USD một năm, con số này ở bậc...

Cơ hội liên thông ĐH ngay sau khi tốt nghiệp CĐ

Xu hướng hiện nay, những sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng vẫn luôn mong muốn tiếp tục hoàn thiện học vấn...