Search
22 Tháng năm, 2018, 06:31
  • :
  • :

Tag: , , ,

Trao tặng cặp phao cho học sinh vùng lũ

Trao tặng cặp phao cho học sinh vùng lũ – Nhằm ngăn ngừa hiểm họa cho học sinh vào mùa mưa lũ, Quỹ bảo...