Search
17 Tháng một, 2019, 22:35
  • :
  • :

Tag: , , ,

Thanh Hóa: Hàng ngày có hơn 3.000 học sinh đến trường bằng đò ngang

(Luyện thi Thăng Long) – Sau khi báo Dân trí phản ánh về tình trạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hàng ngày có...