Tag: , ,

CĐ Y tế Phú Thọ công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2013

Năm 2013, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tuyển 1.410 chỉ tiêu bậc Cao đẳng, 850 chỉ tiêu bậc Trung cấp, 620...

CĐ Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh năm 2012

CĐ Y tế Phú Thọ thông báo tuyển sinh năm 2012 – Năm 2012, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thông báo tuyển...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long