Tag: , , , , , , ,

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Có những việc trẻ có thể làm được nhưng do cha mẹ cứ lo lắng, ôm đồm làm thay mọi việc khiến họ trở...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long