Search
20 Tháng ba, 2019, 02:10
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , , ,

Học sinh lớp 6 chết đuối trong lúc học bơi

Ngay buổi học bơi đầu tiên theo chương trình của trường, một học sinh lớp 6 đã chết đuối tại hồ bơi....