Search
16 Tháng một, 2019, 21:53
  • :
  • :

Tag: ,

Cặp chị em song sinh vào Đảng cùng một ngày

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai chị em song sinh Nguyễn Thị Trà Giang và Nguyễn Thị Trà Anh nhận được giấy...

Chị em song sinh cùng đỗ ĐH, cùng vào Đảng

Chị em song sinh cùng đỗ ĐH, cùng vào Đảng – Hai chị em sinh đôi cùng đậu đại học và vinh dự được...