Tag: , , ,

Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020

(Luyện thi Thăng Long)-Thủ tướng vừa phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” với mục...

Hoàn thiện đề cương Chiến lược Phát triển giáo dục 2011-2020

(Luyện thi Thăng Long)-Ngày 21/3, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long