Search
16 Tháng một, 2019, 09:10
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên...

Lúng túng đào tạo liên thông chính quy

Nảy sinh nhiều tình huống ngoài dự tính trong năm đầu tiên các trường ĐH đào tạo cho sinh viên liên thông thi...