Tag: , ,

Bằng tiến sĩ, thạc sĩ “bán” như rau

Bằng cấp giả từ chứng chỉ đến bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ… đã không còn là chuyện xa lạ...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long