Search
22 Tháng tư, 2018, 22:03
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

Trường PSB tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 140 cử nhân quốc tế

Ngày 3.11.2013, Trường quốc tế PSB đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 140 tân cử nhân tại Nhà hát...