Search
22 Tháng mười, 2018, 00:45
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang giật mình khi xem clip gian lận thi tốt nghiệp

(Luyện thi Thăng Long)-“Đúng là có hiện tượng để đặt nghi ngờ việc ném phao thi là có tổ chức nhưng cụ...