Search
16 Tháng bảy, 2018, 12:48
  • :
  • :

Tag: , , , ,

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang giật mình khi xem clip gian lận thi tốt nghiệp

(Luyện thi Thăng Long)-“Đúng là có hiện tượng để đặt nghi ngờ việc ném phao thi là có tổ chức nhưng cụ...