Tag: , , , , , , , ,

Khai giảng 5 tháng, 53 HS vẫn chưa đến trường

Bất bình với việc sát nhập điểm trường của chính quyền khiến con em mình mới học lớp 1-3 phải đi học xa...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long