Search
20 Tháng ba, 2019, 02:17
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , ,

Khai giảng 5 tháng, 53 HS vẫn chưa đến trường

Bất bình với việc sát nhập điểm trường của chính quyền khiến con em mình mới học lớp 1-3 phải đi học xa...