Search
22 Tháng năm, 2018, 13:47
  • :
  • :

Tag: , , ,

Hội nghị tập huấn Chuẩn hiệu trưởng, thi GV dạy giỏi

(Luyện thi Thăng Long) – Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Hà (Lào Cai) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn...