Tag: , , , , , , ,

Cô giáo hơn 30 năm tìm mộ người yêu

Chưa nên nghĩa vợ chồng nhưng khi nghe tin Định hi sinh trong chiến tranh, cô giáo Quang quyết định ở vậy chăm...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long