Search
17 Tháng một, 2019, 22:39
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , ,

ĐH Hùng Vương: Chi 18 tỷ với chứng từ không dấu

Khoản thu gần 18 tỉ đồng từ học phí của sinh viên đã được duyệt chi mà không có chữ ký của người...