Search
20 Tháng ba, 2019, 02:14
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Giám đốc CNTT và triết lý quản lý đột phá

Yêu CNTT và muốn gắn bó với CNTT, nhưng đồng chủ tịch cộng đồng Agile Vietnam – giám đốc điều hành...

Gặp nữ sinh đa tài đam mê CNTT

Gặp nữ sinh đa tài đam mê CNTT – Đa tài, năng động, có nhiều thành tích học tập đặc biệt trong lĩnh...

Đào tạo máy tính bảng đón đầu xu hướng đào tạo CNTT

(Luyện thi Thăng Long)-Nếu nhu cầu phát triển nhân lực phát triển phần mềm là vấn đề cấp thiết khoảng 10...

Dân CNTT chuyển sang làm kinh doanh

(Luyện thi Thăng Long)-Ngày nay, khi công nghệ thông tin (CNTT) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, những ngành...