Tag: , ,

Sáng kiến “Mỗi thầy cô giáo giúp đỡ 1 học sinh nghèo”

Với sáng kiến “Mỗi thầy cô giáo giúp đỡ 1 học sinh nghèo” của cô Minh Huyền, tình trạng HS bỏ học...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long