Search
18 Tháng một, 2019, 17:21
  • :
  • :

Tag: , ,

Sáng kiến “Mỗi thầy cô giáo giúp đỡ 1 học sinh nghèo”

Với sáng kiến “Mỗi thầy cô giáo giúp đỡ 1 học sinh nghèo” của cô Minh Huyền, tình trạng HS bỏ học...