Search
17 Tháng một, 2019, 22:46
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Có nên bỏ học thi lại đúng ngành mình thích?

Em trúng tuyển nguyện vọng 2 một trường đại học công lập ở TP HCM, vào học rồi em mới nhận ra mình không...