Tag: ,

12.000 suất cơm chay tiếp sức sĩ tử mùa thi 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Sau thành công của hoạt động hỗ trợ những bữa cơm chay miễn phí Tiếp sức mùa...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long