Tag: , ,

Hàng chục ngàn suất cơm miễn phí đến với HS nghèo

(Luyện thi Thăng Long)-Hàng chục ngàn suất cơm miễn phí đã được ông Nguyễn Văn Diên (991 Nguyễn Văn Tạo, xã...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long