Search
22 Tháng mười, 2018, 00:37
  • :
  • :

Tag: , , ,

Bộ Công an công bố điểm chuẩn vào 6 trường CAND 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Ngày 21/8, Bộ Công an đã công bố điểm chuẩn vào 6 trường Công an nhân dân năm 2012....