Search
17 Tháng bảy, 2018, 17:37
  • :
  • :

Tag: , , , , , , ,

Người thứ hai được đề nghị đặc cách chức danh giáo sư

Đó là ông Trần Đình Hòa – Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. GS.TSKH Trần Văn Nhung –...