Search
21 Tháng mười một, 2018, 03:00
  • :
  • :

Tag: ,

Hà Nội thắng lớn ở cuộc thi intel isef cấp quốc gia

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học năm 2013 toàn khu vực phía Bắc diễn ra ở Hà Nội từ ngày 29...