Search
22 Tháng sáu, 2018, 00:11
  • :
  • :

Tag: , , , , , , , , , ,

Những sai sót gây phản ứng từ sách

Việc SGK không thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, sách dịch in cờ nước khác, vở luyện chữ sai...