Tag: , , , , , , , ,

Vở nháp ‘độc lạ’ của học sinh Hà Nội

Với tiêu chí, sáng tạo là không giới hạn, một nhóm học sinh Hà Nội đã biến những quyển nháp trở nên rất...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long