Tag: , , , , , , , ,

Dấu ấn bài thi “Thầy tôi”

Văn phong có thể suôn sẻ, trôi chảy nhờ người viết “cứng”, cũng có thể rất thật thà, đơn giản...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long