Tag: , , ,

Dây điện nhằng nhịt, nguy hiểm cho hàng trăm HS

(Luyện thi Thăng Long) – Từ trước Tết đến nay, hàng loạt các loại dây cáp, dây điện mắc trên đường...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long