Tag: ,

Sửng sốt với kiểu “chấm bài kiểm tra” của Giáo viên

Sửng sốt với kiểu “chấm bài kiểm tra” của Giáo viên – Kiểm tra vở Văn, phụ huynh sốc khi thấy...

Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long